Beszámoló az NTP-KTK-19-A-0010 című pályázathoz
(A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása fogyatékossággal élő fiatalok számára)

2019 novemberében kezdtük el a 30 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó programunk megvalósítását. Középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos zenei (magánének, fúvós, vonós hangszeres) tehetség-ígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges gyermekek részére igyekeztünk megvalósítani egy olyan programot, melynek keretén belül vegyes, integrált ének-zenei foglalkozásokon vehettek részt, elsősorban magánének és hangszeres képzésen.
Terveink között egy közös hangverseny-látogatás, egy önálló koncert rendezése, interaktív foglalkozás bemutatása és egy rövidfilm készítése szerepelt. Szépen haladtunk a felkészüléssel, amikor a Covid következtében online oktatási formára kellett áttérnünk. Ekkor módosítanunk kellett a 30 órás munkatervet, amiből már csak néhány óra volt vissza. Ezáltal módosult a projekt határideje is 2020. 12. 31-re.
A felkészülés különböző hangszeres és vokális foglalkozásokkal kezdődött. Különböző stílusú darabokat tanítottuk a gyerekeknek, amit szintjüknek megfelelően, közös produkcióban is elő tudtak adni. A munkaterv egyik szempontja volt, hogy a gyermekeket különböző adottságaikból adódó hátrányaik, a társadalmi előítéletek és akadályok ne gátolják tehetségük kibontakozásában. A tehetséggondozó programunk hozzájárult ahhoz, hogy a fogyatékkal élő tanulók képességeit személyiségük és egyéni lehetőségeik függvényében fejleszteni tudtuk, különböző adottságaikból adódó hátrányait csökkentettük, ezáltal tehetségük kibontakoztatásában is segítettünk.
A pályázat záróproduktumaként egy koncerten mutattuk volna be a végeredményt. Szervezés alatt állt Pécs különböző rendezvényein való több fellépés, ahol szerettük volna megmutatni ezen értékeket, összekötve ezzel a különböző társadalmi rétegek távoli szegmenseit, az esélyegyenlőség és az összetartozás jegyében.
Sajnos a Covid miatt ebből kevés valósult meg, de azok az adathordozón szerepelnek. Elkezdtük a munkát, olyan zenés foglalkozásokkal, melyekre az iskolai tanórákon nincs lehetőség, különböző hangszerekkel létrehoztunk egyéni és kamaraprodukciókat.
A differenciált képességfejlesztés módszerét alkalmazva, különböző adottságú és képességű tanulók működtek együtt. A közös muzsikálás élménye által segítették az eltérő fogyatékkal élő tehetségek képességeit fejleszteni, és a produkció létrehozásához szükséges, egymáshoz való zenei alkalmazkodást, új ismeretek befogadását és alkalmazását tették lehetővé.
Nem kellett szégyenkezniük a fogyatékosságuk miatt, hanem erősségeikre fektettük a hangsúlyt. A differenciálás továbbá megjelenik a zenei anyagban a darabválasztás terén, mellyel még több sikerélményhez juttattuk a tehetséges tanulókat, így fenntartható a motiváltságuk, fejleszthetőek képességeik és személyiségük is. A programban sikeresen megnyilvánult a gazdagítás módszere, melynek célja a képességek kötelező tanagyagon túlnyúló fejlesztése volt. A foglalkozások által a zenei képességeik kibontakoznak, így a tanulók egyénileg is jobban fejlődnek, és motiválhatóak, ha érzik egyéni munkájuk eredményességét.
A pályázat záróprojektjében valósult volna meg a szülők bevonásával történő interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás, és az általunk előadott koncert is. A szülőkkel, hozzátartozókkal együtt közös programot terveztünk, amely alkalom programja közös ritmusgyakorlatokat, dallamgyakorlatokat, együtt éneklést és zenei játékokat tartalmazott volna.
A programban résztvevők közötti oldódást és a résztvevők közötti kohéziót egyszerű és humoros interaktív drámajátékokkal szerettük volna bemutatni, segíteni.
A tervezett hangverseny-látogatást pedig egy saját tanári koncertünk levetítése helyettesített.
A végeredmény egy egyórás kisfilm lett, ez tartalmazza a felkészülés fázisait, hogy milyen eredményeket értünk el a pályázat kiírásától a lezárásig megvalósult fellépéseinken, versenyeken, és ez mutatja be a felkészülésünk etapjait, fedezi a komplex tehetséggondozó munkánk folyamatait és bemutatását.

eck imre művészeti alapfokú iskola beiratkozás

BEIRATKOZÁS

A 2024/2025-ÖS TANÉVRE

Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola a 2024/2025-ös tanévben is várja régi és új tanulóit, négy művészeti ág, számos tanszakán, különféle helyszíneken.

KÖZPONTI BEIRATKOZÁS

Endresz Gy. u. 2/B. alatti székhelyünkön:
2024. június 21-ig.
Amennyiben módjában áll, kérjük hozza magával a kitöltött beiratkozási nyomtatványokat.

Mindenkit szeretettel várunk!

A beiratkozási és képzési díjat 2024.09.01-től az alábbi számlaszámra várjuk:

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola

50800111-15573928
MBH Bank

You have Successfully Subscribed!