Nemzeti Tehetség Program 2020. évi pályázat
NTP-TFJ-20-0024

Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 2004 óta Pécs azon művészetoktatási intézményei közé tartozik, amelyben több művészeti ág oktatása kapcsolódik össze. Növendékeink a városban élő neves művészek, pedagógusok vezetésével ismerkedhetnek a zeneművészet, a táncművészet és a színművészet világával. Iskolánk a fiatalok számára közel húsz helyszínen biztosítja a tanulás, a művelődés és a tartalmas élményszerzés lehetőségét.

Iskolánk névadója Eck Imre (1930-1999) koreográfus, városunk kiemelkedő személyisége a Pécsi Balett megalapítója, igazgatója, majd művészeti vezetője, több mint 200 balett megalkotója. Iskolánkban Eck Imre szellemében szeretnénk oktatni és nevelni növendékeinket. Iskolánk 2007-ben Kiváló Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fokozatot szerzett, 2015-ben pedig elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Által Akkreditál Kiváló Tehetségpont címet.

2018 szeptemberétől, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiuma és az Apolló Kulturális egyesület működtetésében fenntartott Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola, együttműködési szerződésben vállalták, hogy az AMI, mint általános műveltséget megalapozó alapfokú művészetoktatást folytató intézmény biztosítja Éltes EGYMI tanulói számára az oktatási intézmény székhelyén művészeti képességeik kibontakoztatását, és fejlesztését.

Négy művészeti ágat átfedő képzésünk azzal a céllal működik, hogy az esélyegyenlőség jegyében, alapfokú művészeti oktatásban részesülhessenek a sajátos nevelési igényű gyermekek is.

Az általunk kínált művészetoktatási forma egy komplex szemléletű művészeti nevelés megvalósítása, ami a komplex megközelítés a kognitív fejlesztésen túl elsősorban a szociális kompetencia erősítését segítheti eredményesen.

Az értelmi fogyatékossággal élő, sérült, halmozottan sérült, súlyosan sérült gyermekeket megkülönböztetett figyelemmel és a differenciálás módszerével segítjük, a teljes oktatási-nevelési folyamataik alatt kiemelt odafigyelést, és támogatást kapnak.

A művészeti kifejezési formák segítségével alapvető készségek, képességek fejlesztésén keresztül a teljes személyiségre fejti ki hatását, olyan változásokat idéz elő, amelynek segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelme, magatartása, beilleszkedése, a tanórákon nyújtott teljesítménye pozitív irányba változik.

Fontos, hogy a tanulók megtapasztalják, hogy maguk is képesek akár önállóan alkotni, adni valamit, és ez által részese lenni a világnak. Ezért lehetővé kell tennünk számukra az újdonság élményének megtapasztalását, a műalkotásokhoz kapcsolódó érzelmek: a boldogság, öröm, büszkeség, szomorúság, átélését.

A művészeti oktatás nagy hangsúlyt fektet az önkifejezésre, a cselekvésre, a megismeréshez kötődő érzelemre, az aktív művészeti tevékenység végzésére.

A haladás menetét a gyermekek egyéni képesség- és készségfejlődése határozza meg, figyelembe kell venni a tanuló egyéni adottságait, aktuális pszichés állapotát, fejleszthetőségének határait.

A gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei nevelés, amely fejleszti a hallást, harmonikus fejlődésük valamint az önkifejezésük egyik fontos eszköze a zene, az alkotás.

Már említettük, a zene fejleszti a hallást, a ritmusérzéket, ha kibővítjük mozgássorokkal hozzájárulhatnak a tanulási képességek fejlődéséhez.

A mozgás, tánc, a zenével együtt segítheti a belső tartalmak kifejezését, az öröm megélését.

A zenei képesség fejlesztésének célja, hogy hozzájáruljon a harmonikus személyiség fejlesztéséhez, a szorongás, a gátlás, a félénkség leküzdéséhez.

A zenei oktatás feladatai közé tartozik ezáltal a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése, érzelmeik gazdagítása, az önkifejező képesség, az alkotásvágy kibontakoztatása, az önbizalom erősítése, a pozitív énkép, az önbecsülés kialakulása, az önismeret fejlődése, a művészeti befogadóképesség fejlesztése.

Az esélyegyenlőség és az érzékenyítés jegyében dolgozunk, szeretnénk ezeket a fiatalokat is olyan élményekhez és emlékekhez juttatni, ami a fogyatékosságuk révén csak közvetítő által működik.

Speciális nevelést-oktatást igénylő tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), autista (pervaziv fejlődési zavarban szenvedő) diákjaink vannak.

Nagy részük, sosem lesz képes arra, hogy megtanuljon hangszeren játszani, vagy akár énekelni adottságai, képességei, illetve testi vagy értelmi fogyatékossága miatt.

És akkor egyszer csak találkoztunk az interneten a Soundbeam-mel.

Ez egy olyan zenei eszköz, mely hazánkban ismert, de még nem nagyon elterjedt, viszont hatékonyan használható a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésében, zenei élményhez juttatásában az egész világon.

A Soundbeam egy fizikai kontaktus nélkül megszólaltatható zenei terápiás eszköz, amelynek kifejlesztése az 1920-as években Leon Theremin, az orosz zeneszerző nevéhez kötődik.

Információs processzorként működik, amely a milliméterestől a hat méteres távolságig képes a mozdulat által előállított adatokat jelekké átalakítani és dallammá varázsolni. Működése az ultrahang technológián alapul: egy, az emberi érzékszervek számára láthatatlan és hallhatatlan ultrahang nyalábot áramoltat a térben. Amikor az ultrahang áramlása közben egy szilárd anyagba (emberi testrész, pl. kéz, fej) ütközik, akkor az ultrahang nyaláb visszaverődik a szenzorok (jelfogó / továbbító mikrofon) segítségével, azaz jelet, üzenetet küld egy átalakító eszköznek, amely a tulajdonképpeni mozgást hanggá alakítja. A mozgás sebessége, szöge, szélessége határozza meg a születendő hangot.

Hatékonyságát tudományosan is kimutatták már autizmusban, ADHD-ben, dementiában, Down kórban, Rett’s szindrómában, depresszióban, Alzheimer kórban, viselkedési zavarokkal küszködő, mozgásukban korlátozott, végtaghiányos gyermekeken és felnőtteken.

Ennél fogva a Soundbeam olyan közvetítő eszköz, amelyet a fizikailag vagy mentálisan (súlyosan) sérült egyének is könnyedén használhatnak, és a zene és a hangok hatására kifejezővé, kommunikatívvá válnak.

Az elektronikus technológia széles hangszerválasztékával a Soundbeam helyettesítheti az olyan elérhetetlennek tűnő hangszereket is, mint a zongora, a hegedű, vagy a gitár.

Kezelése gyorsan és könnyen elsajátítható és korosztálytól függetlenül használható. Fejleszti a koordinációs és összpontosító képességet, önálló, kreatív gondolkodásmódra nevel. Lehetőséget és ezzel esélyegyenlőséget teremt a sérült emberek számára a művészeten keresztül a társadalomba való integrálódásához.

2020-ban kiírtak egy pályázatot, „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” címmel.

Akkor rögtön felmerült a gondolat, hogy ezt a zenei eszközt jó lenne a megpályázni azon gyerekek számára, akik szellemi és testi korlátaik miatt még hatványozottabban hátrányban vannak.

A pályázatban eredetileg a Soundeam 6 Big Band Kit szerepelt, amivel már több gyermek is tud egyszerre „muzsikálni.

A pályázattal elnyert összeggel a Soundeam 6 Big Band Kit helyett a kisebb Soundeam 6 eszközt állt csak módunkban megrendelni.

Célunk, amit már feljebb is említettem, hogy ezek a gyerekek, akik születésük óta hátrányban élnek, nem élhetnek hétköznapi értelemben vett teljes életet, nem adatott meg egyénenként változóan nekik az a sokfajta képesség és lehetőség, amivel az egészséges társaik élnek, akkor egyáltalán a zenélés örömét, sőt a közös muzsikálás élményét, és az alkotás örömét ezzel az eszközzel biztosítani tudjuk minél több gyermek számára.

Ezért is lett a beadott pályázat címe: „Legyen a zene mindenkié!”

A Soundbeam beszerzése az EMMI, az NKA és az EMET támogatásával valósult meg.

eck imre művészeti alapfokú iskola beiratkozás

BEIRATKOZÁS

A 2023/2024-ES TANÉVRE

Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola a 2023/2024-es tanévben is várja régi ás új tanulóit, négy művészeti ág, számos tanszakán, különféle helyszíneken.

PÓTBEIRATKOZÁS

Endresz Gy. u. 2/B. alatti székhelyünkön:
2023. május 22-26, 8.00.- 17.00 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

A beiratkozási és képzési díjat az alábbi számlaszámra várjuk:

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola

50800111-15573928
MBH Bank

You have Successfully Subscribed!