Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csoóri Sándor Alap támogatásával a 2018/2019-es tanévben az Eck AMI-ban egy olyan népzenei csoport alakult meg, amelyben a növendékek behatóbban is megismerhették a magyar népdalkincset Németh-Nagy Johanna tanárnő vezetésével. A pályázati támogatásból ritmushangszereket, népviseleteket, kottákat és cd-lemezeket vásárolhattak meg, amelyek nagyban hozzájárultak a gyerekek fejlődéséhez. Legnagyobb eredménye a pályázatnak mégis az a hangfelvétel lett, amelyen a programban résztvevő gyerekek hangját rögzítették. Különböző tájegységek szebbnél-szebb dalait énekelték fel, maradandó emléket hagyva ezzel a programnak és a családjaik számára is.

Az év végi magánénekvizsgán került bemutatásra a cd, valamint a népviseletek is, melyeket a pályázati hozzájárulásból finanszíroztak. Ezen a kis koncerten egy népi kisegyüttes is fellépett, akik mezőségi és kalotaszegi népdalokból álló dallamokat játszották, ezzel kísérve Farkas Dórát, aki az alkalomhoz illő népviseletet hordott. Pályázaton kívül egy táncház is megvalósult, ahol a gyerekek a néptánc hagyományaival is megismerkedhettek. A táncházat Szemesi László néptáncos vezette.